Powrót

Informacje

Restauracja Hurry Curry 1

40-014 Katowice

ul. Stanis?awa 8

http://www.hurrycurry.pl/

Pesto Risotto

Numer telefonu:

  • +48 511 433 663

Godziny otwarcia

poniedziałek 12:00 - 22:00
wtorek 12:00 - 22:00
środa 12:00 - 22:00
czwartek 12:00 - 22:00
piątek 12:00 - 01:00
sobota 12:00 - 01:00
niedziela 12:00 - 20:00

Zdjęcia

Opis

Po raz pierwszy do programu do??czy?o nie tylko miejsce z Katowic, ale te? po raz pierwszy do??czy?a restauracja, która serwuje dania kuchni azjatyckiej. Hurry Curry mie?ci si? przy ul. Stanis?awa 8. W swojej ofercie ma wiele odmian curry, w tym curry bezglutenowego. Wbrew europejskiemu przekonaniu, curry nie oznacza wcale mieszanki przypraw. Curry to warzywa, ser, ryby, mi?so lub inne sk?adniki dania g?ównego w sosie. Dlaczego w Katowicach powsta?o miejsce pe?ne curry? : „Najpro?ciej mówi?c z mi?o?ci do podró?y. By? rok 1993, Polska dopiero otwiera?a si? na ?wiat, nie lada atrakcj? by? wyjazd za najbli?sz? granic?, tymczasem nam uda?o si? wyjecha? do Indii i Nepalu. Pó?niej by? Pakistan, Tajlandia, Birma, Laos, Wietnam, Indonezja, Japonia, Bliski Wschód…a wsz?dzie tam aromaty i kolory, o jakich wówczas nawet nam si? nie ?ni?o. Pocz?tkowa niech?? do zielonej kolendry, ?wie?ego imbiru, chilli i innych niezwykle intensywnych smaków, które dla naszych wyja?owionych podniebie? by?y po prostu pora?aj?ce, szybko zmieni?a si? w fascynacj? by nast?pnie przeobrazi? si? w uczucie jeszcze g??bsze. Tak oto zakie?kowa?a my?l, ?eby prze?ycie kulinarnej przygody, której sami do?wiadczyli?my, umo?liwi? wszystkim tym, którzy podzielaj? nasz? pasj? jak równie? tym otwartym na nowe doznania smakowe.  A je?li z fascynacji nowymi smakami zrodzi si? z kolei pragnienie podró?y, nasza satysfakcja b?dzie tylko wi?ksza. Niewa?ne czy masz ochot? na ogniste i syc?ce Masaman Curry z Tajladii czy raczej na tradycyjne, br?zowe curry japo?skie a mo?e na kremow? i eleganck? indyjsk? Korm? – u nas znajdziesz to wszystko i znacznie wi?cej!”.

Lokalizacja