WAŻNE !!


Stowarzyszenie dołożyło wszelkich starań aby rzetelnie przeszkolić pracowników lokali należących do programu MENU BEZ GLUTENU pod kątem zasad diety bezglutenowej, sposobu przygotowywania i podawania dań bezglutenowych.


Lokale przystępując do programu MENU BEZ GLUTENU pisemnie zobowiązują się zawsze ściśle przestrzegać reguł przygotowywania bezglutenowych posiłków.


Odpowiedzialność za błędy podczas przygotowywania i podawnia posiłków bezglutenowych ponosi wyłącznie lokal.