Zgłoś swój lokal

Masz menu odpowiednie dla osób chorych na celiakię, nietolerujących lub wykluczających wszelkie produkty zawierające gluten ze swojej diety? Chcesz przystąpić do programu MENU BEZ GLUTENU i uzyskać certyfikat? Zapraszamy!

ETAPY PRZYŁĄCZENIA LOKALU DO PROGRAMU ORAZ UZYSKANIA CERTYFIKATU

  1. ZGŁOSZENIE – po wysłaniu zgłoszeniu otrzymasz od nas wniosek o dołączenie do Programu, odeślij nam jego skan lub zdjęcie podpisanego wniosku.
  2. WSTĘPNA WERYFIKACJA – przesyłamy Zasady bezpiecznego przygotowywania posiłków bezglutenowych, które muszą być spełnione. Na podstawie przesłanego wniosku sprawdzamy, czy w lokalu jest możliwe przygotowywanie bezglutenowych posiłków.
  3. SZKOLENIE I AUDYT KUCHNI – przeprowadzamy odpłatne szkolenie dla całej obsługi z zakresu diety bezglutenowej i bezpiecznego przygotowywania posiłków bezglutenowych. Wszyscy pracownicy oraz kadra menedżerska muszą być obecni na szkoleniu. Po szkoleniu sprawdzimy, czy kuchnia spełnia wymogi Programu.
  4. PODPISANIE UMOWY I WYSTAWIENIE CERTYFIKATU – po odbyciu szkolenia i przejściu pomyślnie kontroli w kuchni/magazynie podpisujemy Umowę dotyczącą udziału w Programie oraz wystawiamy Certyfikat uczestnictwa w Programie. Umowa zobowiązuje m.in. do przestrzegania wszystkich zasad prowadzenia bezpiecznej bezglutenowej kuchni oraz szkolenia każdego nowo przyjętego pracownika. Udział w Programie jest bezpłatny.
  5. WSPÓŁPRACA – lokale należące do Programu podlegają kontrolom prowadzonym przez audytorów Stowarzyszenia, zapewniamy bieżące wsparcie dotyczące diety lub dozwolonych produktów.

Program MENU BEZ GLUTENU jest otwarty dla wszystkich restauracji, hoteli, kawiarni, cukierni, przedszkoli i firm cateringowych itp., działających na polskim rynku, które spełniają kryteria kwalifikacyjne.

Aktualny wykaz miejsc, oznaczonych naszym niebieskim logo, znajduje się na stronie głównej: menubezglutenu.pl

WAŻNE – Pamiętaj, że dieta bezglutenowa jest lekiem, a gluten jest niebezpieczny dla osób chorych, które go nie tolerują. Uczestnicząc w programie MENU BEZ GLUTENU, pisemnie zobowiązujesz się ZAWSZE ściśle przestrzegać zasad bezpiecznego przygotowywania posiłków bezglutenowych.

Wszystkie obiekty znajdujące się na stronie menubezglutenu.pl posiadają certyfikat udziału w Programie.